Accueil

mardi 7 octobre 2014

Ahil n leqdic n MAK deg waggur n Ṭubeṛ | Tamurt.info - Isallen n tmurt

Tamurt n Yiqbayliyen

Ahil n leqdic n MAK deg waggur n Ṭubeṛ

Tamurt n Yiqbayliyen Mouloud Younsi i Tamurt.info
Tamurt n Yiqbayliyen (Tamurt.info) - Yettkemmil Umussu i Ufraniman n Tmurt n Yiqbayliyen leqdic asertan deg wannar, deg ubrid n tugdudt akked talakt d asbeddi n Teqbaylit yettwawḍen s udabu Azzayri.
07/10/2014 - 23:05 mis a jour le 07/10/2014 - 23:18 sɣur Mouloud Younsi
Yettkemmil Umussu i Ufraniman n Tmurt n Yiqbayliyen leqdic asertan deg wannar, deg ubrid n tugdudt akked talakt d asbeddi n Teqbaylit yettwawḍen s udabu Azzayri.
Deg wahil i d-icudden lwelha, ad yili :
Lexmis 09 Tubeṛ deg At Yeεla : Anejmaε n yiεeggalen n Useqqamu Aẓiwan n Bgayet-Sṭif-Ǧiǧel.
Lǧemεa 10 Tubeṛ di Cmini : Asbeddi n Tenmiregt n At Weɣlis.
Ssebt 18 Tubeṛ deg Uqbu : Tikli taɣeṛfant ɣef 11 uzal ( si tmersiwt ar umṛaḥ n yimeɣṛasen ).
Lǧemεa 24 Tubeṛ di Tqerbuzt : Anejmaε n Useqqamu Aẓiwan n Tubiret.
Lǧemεa 31 Tubeṛ deg At Weεban ( Taɣiwant Aqbil ) : Asarag Aɣelnaw Aqbayli.

Aucun commentaire: